ABC bij Vivax

Vivax staat niet bekend om de snelheid waarmee kinderen hun diploma halen. Dit is ook niet ons doel. We streven naar een goede opleiding waarbij plezier in de zwemles op nummer 1 staat. Twee jaar voor een A-diploma is geen uitzondering. Het komt wel eens voor, vandaar dat wij een diplomagarantie afgeven: als uw kind binnen 24 betaalde maanden nog geen A-diploma heeft behaald, dan is uw kind contributievrij totdat uw kind het A-diploma heeft gehaald.

Dit betekent niet dat B en C ook zo lang duren!

Nu zijn er ook kinderen die absoluut geen haast hebben met het halen van hun diploma. Soms vinden ze alles best, als het maar op een rustig tempo gaat en soms lopen ze tegen een barrière aan die tijd kost om te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gat of een verkeerde slag. Gelukkig hebben we bij Vivax veel instructeurs, waardoor het mogelijk is deze kinderen extra aandacht te geven.

 

   Licentie Zwem-ABC behaald!

Licentie Zwem-ABC toont kwaliteit Oegstgeester Vereniging Vivax aan.

Zwem- en Polovereniging “Vivax”  heeft op 16 mei 2018 de felbegeerde licentie Zwem-ABC gehaald. Dit betekent dat de zwemvereniging voldoet aan de nieuwe hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan alle verenigingen en zwemscholen die opleiden voor het erkende Zwem-ABC.

De NPZ/NRZ, de instantie die verantwoordelijk is voor het Zwem-ABC, heeft de licentie in het leven geroepen om de kwaliteit van zwemopleiders verder te verbeteren. Daarnaast helpt het ouders bij de keuze voor een goede zwemopleider. Verenigingen en zwemscholen met een licentie zijn door het logo immers eenvoudig herkenbaar en online vindbaar.

We zijn ongeveer een jaar bezig geweest met de voorbereiding van de licentie voor onze vereniging. Er kwamen vooral veel administratieve taken bij kijken, zoals het uitgebreider vastleggen van ons lesplan en de klachtenprocedure, en het opzetten van een ongevallenregistratie. Onze zwemmers hebben daar weinig van gemerkt.

Pakje boter
Het is algemeen bekend dat je bij de Zwem- en Polovereniging “Vivax” de zwemdiploma’s niet bij het spreekwoordelijke pakje boter krijgt. Kinderen kunnen aantoonbaar goed zwemmen als ze bij “Vivax” het C-diploma hebben gehaald. Juist om die reden wilde de vereniging de Licentie Zwem-ABC behalen.

De Nationale Zwemdiploma’s van de NPZ/NRZ zijn de meest bekende zwemdiploma’s in Nederland en naar onze mening ook het beste. Wij willen die kwaliteit als vereniging blijven leveren en ook na 1 januari 2018 bevoegd blijven om de diploma’s uit te reiken. Daarvoor is de licentie een vereiste.

Toen we bezig waren met het voorbereiden van de licentie, merkten we dat wij de lat inderdaad een stukje hoger leggen dan andere zwemlesaanbieders. Het is goed dat we ons daarvan bewust zijn. Aan de andere kant vinden wij het ook echt heel belangrijk dat kinderen goed leren zwemmen en niet zomaar een zwemdiploma krijgen.

Uitgebreide toetsing
Sinds jaren wordt er bij een zwembad, zwemschool of zwemvereniging waar je kunt afzwemmen voor het Zwem-ABC gecontroleerd of het afzwemmen verloopt conform de afzwemeisen – de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's Zwemdiploma's, afgekort BREZ. Met de invoering van de Licentie Zwem-ABC krijgt de klant meer duidelijkheid, doordat een zwemlesaanbieder ook wordt getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemlesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, is de zwemlesgevende voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure.