ABC bij Vivax

Wij bieden de officiële diploma’s voor A, B en C. Bekijk het examenprogramma van ieder diploma op de website allesoverzwemles.nl. A staat voor Aanvang, B voor Beter en C voor Compleet. Wij raden ouders van harte aan om hun kinderen te stimuleren het gehele programma te behalen. Het behalen van een A diploma is geen garantie meer voor het zwemveiligheid van het kind.

De opbouw naar diploma A hebben wij verdeeld over 6 groepen. Allereerst worden kinderen watervrij gemaakt in het speelgroepje (groepje 1). Het belangrijkste is dat kinderen zelfstandig kunnen drijven op buik en rug, en zich veilig voelen rond én in het water. Vervolgens leren zij de beenslag van de school- en rugslag aan (groepje 2). Daarna leren zij de combinatie van de schoolslag (armen en benen, groepje 3). Tevens wordt er geoefend met een beginnende borst- en rugcrawl en onderwater oriënteren. Alle drie de groepen worden gegeven in het instructie bad. 

 

 

Vervolgens worden kinderen doorgestuurd naar het tussenbad (groepje 4): het ondiepe gedeelte van het grote wedstrijdbad. Dit is een vervolg van groepje 3, maar daar kunnen kinderen oefenen met langere afstanden en oefenen ze af en toe in het diepe . Zodra een kind met een hulpmiddel in het diepe kan zwemmen, zal het naar groepje 5 gaan.

Dit is het beginnende A diep bad, waarin ze voor het eerst gaan oefenen met door het gat zwemmen en watertrappelen (belangrijke onderdelen van het A diploma). Zodra zij dit onder de knie hebben, zal het kind naar het laatste bad bevorderen: het afzwemgroepje (groepje 6) voor het A diploma. NB: het is soms het geval dat we één A diep groep hebben.

 

   Licentie Zwem-ABC behaald!

Licentie Zwem-ABC toont kwaliteit Oegstgeester Vereniging Vivax aan.

Zwem- en Polovereniging “Vivax”  heeft op 16 mei 2018 de felbegeerde licentie Zwem-ABC gehaald. Dit betekent dat de zwemvereniging voldoet aan de nieuwe hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan alle verenigingen en zwemscholen die opleiden voor het erkende Zwem-ABC.

De NPZ/NRZ, de instantie die verantwoordelijk is voor het Zwem-ABC, heeft de licentie in het leven geroepen om de kwaliteit van zwemopleiders verder te verbeteren. Daarnaast helpt het ouders bij de keuze voor een goede zwemopleider. Verenigingen en zwemscholen met een licentie zijn door het logo immers eenvoudig herkenbaar en online vindbaar.

We zijn ongeveer een jaar bezig geweest met de voorbereiding van de licentie voor onze vereniging. Er kwamen vooral veel administratieve taken bij kijken, zoals het uitgebreider vastleggen van ons lesplan en de klachtenprocedure, en het opzetten van een ongevallenregistratie. Onze zwemmers hebben daar weinig van gemerkt.

Pakje boter
Het is algemeen bekend dat je bij de Zwem- en Polovereniging “Vivax” de zwemdiploma’s niet bij het spreekwoordelijke pakje boter krijgt. Kinderen kunnen aantoonbaar goed zwemmen als ze bij “Vivax” het C-diploma hebben gehaald. Juist om die reden wilde de vereniging de Licentie Zwem-ABC behalen.

De Nationale Zwemdiploma’s van de NPZ/NRZ zijn de meest bekende zwemdiploma’s in Nederland en naar onze mening ook het beste. Wij willen die kwaliteit als vereniging blijven leveren en ook na 1 januari 2018 bevoegd blijven om de diploma’s uit te reiken. Daarvoor is de licentie een vereiste.

Toen we bezig waren met het voorbereiden van de licentie, merkten we dat wij de lat inderdaad een stukje hoger leggen dan andere zwemlesaanbieders. Het is goed dat we ons daarvan bewust zijn. Aan de andere kant vinden wij het ook echt heel belangrijk dat kinderen goed leren zwemmen en niet zomaar een zwemdiploma krijgen.

Uitgebreide toetsing
Sinds jaren wordt er bij een zwembad, zwemschool of zwemvereniging waar je kunt afzwemmen voor het Zwem-ABC gecontroleerd of het afzwemmen verloopt conform de afzwemeisen – de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's Zwemdiploma's, afgekort BREZ. Met de invoering van de Licentie Zwem-ABC krijgt de klant meer duidelijkheid, doordat een zwemlesaanbieder ook wordt getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemlesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, is de zwemlesgevende voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure.