Ereleden:
René Correljé
Anja van Denzen
Mevrouw Joke Kwaad - van Diest
Mevrouw Janny Rompes – v.d. Haar
Frans Smits
Marie Thérèse Stierman – Rasser
Frits Welling 
De heer G.H. Wormgoor 
Mevrouw Z.G. Wormgoor – Brand 
Ad Jordaans