Leden van verdienste: 
Cees Dietz 
Nicolet Frauenfelder
Peter Horsting
Riny Moerland
Anja v.d. Voort
Hans Zandvliet
De heer J. Zandvliet
Mevrouw C. Zandvliet – v.d. Berg